Popis balíka

Balík modulov určený pre individuálny výber a kombináciu modulov na základe špecifických požiadaviek zákazníka.

Odporúčané moduly

Základný popis modulu

Modul Prieskum Trhu umožňuje užívateľom vytváranie prehľadnej a jednotnej databázy komplexných informácií o potencionálnych zákazníkoch, konkurencii a existujúcich zákazníkoch s možnosťou triediť, analyzovať a vyhodnocovať potenciál trhu vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

 • prehľadná databáza základných a marketingových  informácii o zákazníkoch,
 • analýza a vyhodnocovanie potenciálu trhu,
 • zacielenie a plánovanie obchodnej stratégie,
 • oslovenie cieľovej skupiny zákazníkov hromadným emailom,
 • prehľadné sumárne reporty vo forme tabuliek, grafov a teritoriálnej mapy.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Obchodné Príležitosti umožňuje užívateľom evidovať a spravovať obchodné príležitosťi a ich aktivity, následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh a výsledok vo forme prehľadných reportov. Užívateľ má tiež možnosť nastavenia byť notifikovaný v prípade dlhodobej neaktivity na obchodnom prípade.

Prínosy modulu

 • evidencia a správa obchodných príležitostí a obchodných aktivít,
 • plánovanie obchodných aktivít,
 • notifikovanie o nadchádzajúcich obchodných aktivitách,
 • evidencia histórie obchodnej komunikácie,
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu a výsledku obchodných príležitosti.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Zákaznícky servis umožňuje užívateľom evidovať a spravovať zákaznícké požiadavky v systéme a následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh, stav rozpracovania a výsledok vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

 • evidencia, správa a riadenie zákazníckych požiadaviek,
 • plánovanie doby realizácie zákazníckych požiadaviek,
 • notifikovanie o priradení, alebo zrealizovaní zákazníckej požiadavky,
 • evidencia histórie aktivít v priebehu realizácie zákazníckych požiadaviek,
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu, stavu a výsledku požiadaviek.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Manažér úloh umožňuje užívateľom evidovať a spravovať požiadavky vzniknuté interne vo firme v systéme a následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh, stav rozpracovania a výsledok vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

 • evidencia, správa a riadenie projektov a úloh,
 • kontrahovanie projektov a úloh,
 • notifikovanie o priradení, zrealizovaní projektu alebo úlohy,
 • evidencia histórie aktivít v priebehu realizácie projektu alebo úlohy,
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu, stavu a výsledku projektov a úloh.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Reporty umožňuje užívateľom vytvárať prehľadné jednoduché a sumárne reporty vo forme tabuliek, grafov alebo teritoriálnej mapy. Následne reporty archivovať a zdieľať  na jednotnom mieste.

Prínosy modulu

 • rýchle vytváranie prehľadných sumárnych reportov vo forme tabuliek, grafov, alebo teritoriálnej mapy,
 • prehľadná archivácia a jednoduché dohľadávanie reportov,
 • prehliadanie, zdieľanie, export, tlač a posielanie reportov emailom.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Kalendár umožňuje užívateľom prehľadné a jednoduché plánovanie činností a udalostí v spoločnom zdieľanom kalendári s cieľom zlepšiť terminovanosť a organizovanosť. 

Prínosy modulu

 • denný, mesačný a týždenný prehľad plánovaných činností a udalostí,
 • možnosť zobrazenia viacerých kalendárov naraz,
 • zobrazenie kalendára skupiny zamestnancov, alebo konkrétneho zamestnanca,
 • správa plánovaných činností a udalostí.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Mail konekt umožňuje užívateľom prepojenie dôležitej mailovej komunikácie s prebiehajúcimi činnosťami alebo udalosťami.

Prínosy modulu

 • previazanie e-mailovej komunikácie s príslušnou obchodnou príležitosťou, zákazníckou požiadavkou, alebo interným firemným projektom,
 • jednoduché a efektívne vyhľadávanie emailov,
 • získanie ucelenejšieho obrazu a spojitostí počas priebehu realizácie obchodnej príležitosti, zákazníckej požiadavky alebo interného firemného projektu.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Dokumenty umožňuje užívateľom ukladať  a zdieľať  na jednotnom mieste dokumenty často používané a potrebné pri práci mimo firmu.  

Prínosy modulu

 • „úložisko“ dokumentov určených pre vzdialený prístup - zdieľanie,
 • prehľadná archivácia a rýchle dohľadávanie dokumentov,
 • čítanie a editácia dokumentov na základe užívateľských práv.

Náhľad

Máte záujem o naše služby, alebo sa chcete niečo opýtať ?

 

2014 © K_CRM
Designed & created by K_CORP