Popis balíka

Balík Obchod je optimálny súbor nástrojov pre získanie dostatočného prehľadu omnožstve, priebehu a výsledku obchodných prípadov ako aj efektivite obchodných aktivít obchodníkov, čo je kľúčom k produktivite práce, úspore nákladov a dosiahnutiu obchodných cieľov.

Odporúčané moduly

Základný popis modulu

Modul Prieskum Trhu umožňuje užívateľom vytváranie prehľadnej a jednotnej databázy komplexných informácií o potencionálnych zákazníkoch, konkurencii a existujúcich zákazníkoch s možnosťou triediť, analyzovať a vyhodnocovať potenciál trhu vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

 • prehľadná databáza základných a marketingových  informácii o zákazníkoch,
 • analýza a vyhodnocovanie potenciálu trhu,
 • zacielenie a plánovanie obchodnej stratégie,
 • oslovenie cieľovej skupiny zákazníkov hromadným emailom,
 • prehľadné sumárne reporty vo forme tabuliek, grafov a teritoriálnej mapy.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Obchodné Príležitosti umožňuje užívateľom evidovať a spravovať obchodné príležitosťi a ich aktivity, následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh a výsledok vo forme prehľadných reportov. Užívateľ má tiež možnosť nastavenia byť notifikovaný v prípade dlhodobej neaktivity na obchodnom prípade.

Prínosy modulu

 • evidencia a správa obchodných príležitostí a obchodných aktivít,
 • plánovanie obchodných aktivít,
 • notifikovanie o nadchádzajúcich obchodných aktivitách,
 • evidencia histórie obchodnej komunikácie,
 • analýza a vyhodnocovanie počtu, priebehu a výsledku obchodných príležitosti.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Reporty umožňuje užívateľom vytvárať prehľadné jednoduché a sumárne reporty vo forme tabuliek, grafov alebo teritoriálnej mapy. Následne reporty archivovať a zdieľať  na jednotnom mieste.

Prínosy modulu

 • rýchle vytváranie prehľadných sumárnych reportov vo forme tabuliek, grafov, alebo teritoriálnej mapy,
 • prehľadná archivácia a jednoduché dohľadávanie reportov,
 • prehliadanie, zdieľanie, export, tlač a posielanie reportov emailom.

Náhľad

Základný popis modulu

Modul Kalendár umožňuje užívateľom prehľadné a jednoduché plánovanie činností a udalostí v spoločnom zdieľanom kalendári s cieľom zlepšiť terminovanosť a organizovanosť. 

Prínosy modulu

 • denný, mesačný a týždenný prehľad plánovaných činností a udalostí,
 • možnosť zobrazenia viacerých kalendárov naraz,
 • zobrazenie kalendára skupiny zamestnancov, alebo konkrétneho zamestnanca,
 • správa plánovaných činností a udalostí.

Náhľad

Máte záujem o naše služby, alebo sa chcete niečo opýtať ?

 

2014 © K_CRM
Designed & created by K_CORP