Pripravujeme pre Vás nový modul Cenotvorba

18.06.2014

Modul Cenotvorba umožňuje užívateľom evidovať vytvorené cenové ponuky prehľadne na jednotnom mieste, následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, stav rozpracovania a výsledok vo forme prehľadných reportov a zároveň ponúka efektívnejší spôsob procesu schvaľovania cenových ponúk.

Prínosy modulu

  • jednoduchá a prehľadná archivácia cenových ponúk,
  • rýchle a jednoduché triedenie a analýzy cenových ponúk,
  • jednoduché a rýchle vyhodnocovanie cenových ponúk a generovanie reportov,
  • lepšia kontrola nad množstvom, štruktúrou a výsledkom cenových ponúk,
  • rýchlejší a prehľadnejší spôsob procesu schvaľovania cenových ponúk,
  • prehľad o terminovanosťi pri spracovaní cenových ponúk,
  • zvýšenie spokojnosti zákazníkov.
     Späť

Máte záujem o naše služby, alebo sa chcete niečo opýtať ?

 

2014 © K_CRM
Designed & created by K_CORP