Predstavujeme modul Zákaznícky servis

18.06.2014

Modul Zákaznícky servis umožňuje užívateľom evidovať a spravovať zákaznícké požiadavky v systéme a následne analyzovať a vyhodnocovať ich počet, priebeh, stav rozpracovania a výsledok vo forme prehľadných reportov.

Prínosy modulu

  • evidencia, správa a riadenie zákazníckych požiadaviek,
  • plánovanie doby realizácie požiadaviek,
  • notifikovanie o priradení, alebo zrealizovaní požiadavky,
  • evidencia histórie aktivít v priebehu realizácie požiadavky,
  • možnosť analýzy a vyhodnocovania požiadaviek,
  • spokojnosť zákazníka.
     Späť

Máte záujem o naše služby, alebo sa chcete niečo opýtať ?

 

2014 © K_CRM
Designed & created by K_CORP