Predstavujeme modul Manažér úloh

18.06.2014

Dostatočná kontrola a prehľad nad priebehom procesu realizácie interných úloh vo firme je kľúčom k produktivite práce a úspore nákladov.

 

Prínosy modulu

  • spravovať, editovať a zadávať požiadavky a úlohy vzniknuté interne v spoločnosti, následne ich delegovať na zodpovedné osoby, analyzovať ich stav, progres a plnenie,
  • výsledok je možné zobraziť vo forme prehľadných reportov, čo umožňuje jednoduchšie a prehľadnejšie ohodnocovanie a motiváciu zamestnancov a zároveň vedie k vyššej produktivite práce,
  • pomáha manažérom v praxi vyhodnocovať efektivitu a výkonnosť obchodníkov a poskytuje relevantné podklady pre následné rozhodovanie,
  • zobrazenie zadanej úlohy a chronológie k nej priradených aktivít je otázkou jedného kliknutia,
  • všetky aktivity súvisiace s danou úlohou sa nachádzajú na jednom mieste, prehľadne zobrazené.
     Späť

Máte záujem o naše služby, alebo sa chcete niečo opýtať ?

 

2014 © K_CRM
Designed & created by K_CORP